Benzin fiyatlarına 11 Ocak'tan geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldı.

Benzin Fiyatlarına 11 Ocak'tan Geçerli Olmak Üzere 7 Kuruş Zam Yapıldı.

11.01.2017

Diğer Haberler

LPG tüpü dağıtıcıları, tüplerin dolum aşamasından son kullanıcıya ulaşmasına kadarki süreç için karekodlu takip sistemini kuracak ve uygulamaktan sorumlu olacak.
ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile piyasaya arz edilecek ve piyasada dolaşımda bulunan LPG tüplerinin dolumdan son kullanıcıya kadar takip edilmesinin sağlanması için gerekli usul ve esaslar belirlendi. Buna göre dağıtıcılar, LPG tüplerinin izlenebilirliğini dolum aşamasından son kullanıcıya kadar sağlayacak karekodlu takip sistemini kuracak ve uygulayacak. Dağıtıcılar tarafından oluşturulacak takip sistemi, LPG tüplerinin dolum tesisine ilk giriş aşamasından son kullanıcıya kadar olan sürecin tamamıyla tamir-bakım ve hurdaya ayırma süreçlerinin izlenmesini sağlayacak nitelikte olacak. LPG tüplerinin takip sistemine dahil edilerek karekodla etiketlenmesi işlemi, dolum, imalat veya tamir ve bakım tesislerinde yapılabilecek. Dağıtıcılar, sahip olduğu tüm LPG tüplerini tebliğde belirtilen karekod örneğine uygun olacak şekilde etiketleyerek kimliklendirecek. Dağıtıcılar, bugünden itibaren en geç 18 ay içinde takip sistemini kuracak. Bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüpleri dolum tesislerinde bulundurulmayacak, bu tüplerin dolumu ve satışı yapılmayacak.
EPDK’nın LPG Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle, otogaz istasyonlarında istihdam edilen A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi kişiler, aynı zamanda sorumlu müdürlük de yapabilecekler.
EPDK’dan Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete’de Yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile, LPG piyasasında otogaz bayilik ve dağıtıcı faaliyetlerinde bulunan piyasa aktörlerine önemli ve olumlu yönde katkı sağlayacak değişiklikler getirildi. LPG piyasasında otogaz bayilik ve dağıtıcı faaliyetlerinde bulunan piyasa aktörlerine olumlu katkılar sağlaması beklenen, LPG Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. SÖZLEŞME BİTİMİNDEN TÜM TARAFLARIN HABERi OLACAK LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi veya LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin, sorumlu müdür sertifikasının kalan süresini geçmemek kaydıyla, sorumlu müdür sözleşmesinde belirtilen süre için düzenleneceği hüküm altına alınmak suretiyle sözleşme süresinin bitiminden tüm tarafların önceden haberdar olmasının sağlanması amaçlanıyor. Sorumlu müdür sertifikasının herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, ilgili LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi veya LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin de iptal edilmesi hükme bağlandı. Böylece piyasa gözetimi daha olumlu hale getirildi. Yönetmelik ile sorumlu müdür kontrol kayıt defterinin LPG otogaz istasyonlarında ve dolum tesislerinde bulundurulmasından lisans sahibi ve sorumlu müdür müştereken sorumlu tutuldu. SORUMLU MÜDÜRÜN UYMASI GEREKEN HUSUSLAR HÜKÜM ALTINA ALINDI Sorumlu müdürün, kontrol kayıt defterinde belirtilen kontrol formunu zamanında ve eksiksiz doldurması, gerekli hallerde ilgili kişi ve makamlara bildirim yapması ve defterde belirtilen diğer hususlara uyması hüküm altına alındı. Aksi bir durumda sorumlu müdürün sertifikasının iptal edilmesiyle, kontrol kayıtlarının tutulmasında daha titiz davranılması amaçlandı. YILLIK VİZE ŞARTI ARANMAYACAK Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilgili tesis için sorumlu müdür ile sözleşme yapılmış ve sorumlu müdür belgesi düzenlenmiş ise, bu durumdaki sorumlu müdür belgelerinde yıllık vize şartı aranmaması hüküm altına alınarak kolaylık sağlandı. BAŞVURUDA ÖĞRENİM ŞARTI KALDIRILDI Sorumlu müdür sertifikası almak isteyen A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi kişilerin durumları göz önünde bulundurularak, bu belge sahipleri için Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nde belirtilen ve Sorumlu Müdür başvurusunda istenen öğrenim şartı kaldırıldı. Süresi biten sorumlu müdür sertifikalarının TMMOB’a bağlı meslek odaları tarafından aynı süre için yenileneceği hükme bağlandı. A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI SORUMLU MÜDÜR OLABİLECEK Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği hükümlerine göre; LPG otogaz istasyonlarında Sorumlu Müdür görevlendirilmesi zorunlu. Buna ilaveten, iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca LPG otogaz istasyonlarında İş Güvenliği Uzmanının’da görevlendirilmesi zorunlu. Bu Yönetmelik değişikliği ile, artık A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi kişiler, sorumlu müdür sertifikası alarak ve sorumlu müdür sözleşmesi imzalayarak LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev alabilecek. Böylece LPG otogaz istasyonlarında mevzuat çerçevesinde görevlendirilmesi zorunlu olan personel sayısının ikiden bire indirme imkanı sağlanacak.
EPDK tarafından yayınlanan raporda, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 2,09 artarak 2 milyon 518 bin 62 ton olarak gerçekleşti
EPDK tarafından yayınlanan raporda, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 2,09 artarak 2 milyon 518 bin 62 ton olarak gerçekleşti Raporda üretim bazında, motorin türleri üretimi yüzde18,02 artarak 937 bin 675 ton oldu. Benzin türleri üretimi yüzde 5,41 artarak 492 bin 558 ton olarak gerçekleşti. Havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 24,12 azalarak 312 bin 261 tona geriledi. Ham petrol ithalatı yüzde 1,05 azalarak 2 milyon 256 bin493 ton olarak gerçekleşti. Motorin türleri ithalatı yüzde 13,82 artarak 997 bin 427 ton oldu. Havacılık yakıtları ithalatı yüzde 862,29 artarak 21 bin 555 ton seviyesinde görüldü. Benzin türleri ihracatı yüzde 7,37 artarak 337 bin 877 ton seviyesine çıktı. Motorin türleri ihracatı yüzde 99,79 artarak 6 bin 59 ton olarak gerçekleşti. Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 38,35 azalarak 214 bin 457 ton olarak görüldü. Raporda toplam petrol ürünü satışları yüzde 7,69 artarak 2 milyon 333 bin 50 ton olarak görüldü. Benzin türleri satışları yüzde 9,03 artarak 181 bin 63 ton olarak gerçekleşti. Motorin türleri satışları ise yüzde 9,53 artarak 1 milyon 982 bin 538 ton oldu. Havacılık yakıtları satışları yüzde 13,01 azalarak 88 bin 916 ton olarak gerçekleşti. Toplam ihrakiye satışları yüzde 5,90 artarak 284 bin 46 ton seviyesine geldi. Havacılık yakıtları satışları yüzde 13,01 azalarak 88 bin 916 ton olarak gerçekleşti. Fuel Oil Türleri satışları gerçekleşmedi. Denizcilik yakıtları satışları yüzde 481,23 artarak 148 bin 497 ton oldu. Motorin türleri satışları yüzde 4,23 artarak 35 bin 221 ton olarak görüldü.